การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนศึกษานารี
ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

การเข้าสู่ระบบสมัครสอบ
1 การสมัครสอบใช้บัญชีของ Google ในการสมัครเท่านั้น
2. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครสอบ
โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182